Drupal

Estudis Aristotèlics de Filosofia Pràctica

Σταγειρα és un projecte de recerca (FFI2009-08997) finançat per Ministeri de Ciència i Innovació que reuneix un conjunt d’investigadors interessats en la filosofia pràctica d’Aristòtil i en la seva recuperació dins l’àmbit de la filosofia contemporània.

Per a aquest projecte hem fet una pàgina web fent servir Drupal, dissenyant-la seguint les directrius gràfiques que marca el nou web de la Universitat de Barcelona. La pàgina conté un bloc automàtic de notícies i activitats, un cercador i moltes altres coses.

 

PETAF

PETAF (The European Philosophy Network on Perspectival Thoughts and Facts) és la primera xarxa de recerca exclusivament en filosofia finançada per la Unió Europea. Aquest lloc web és un punt d'unió d'investigadors i estudiants europeus.

Per al PETAF hem fet tot això:

  • Un disseny bicolor molt discret, clar i senzill.
  • Web implementada en Drupal.
  • Bloc de darreres notícies (incloent RSS).
  • Possibilitat de modificació dels continguts per part de l'equip del PETAF.

 

CCIL

CCIL és un programa de postgrau (màster i doctorat) interuniversitari i interdisciplinari en Ciència Cognitiva.

El programa CCIL involucra a la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Girona (UdG).

Per al CCIL hem fet tot això:

PERSP

PERSP (Philosophy of Perspectival Thoughts and Facts) és una xarxa de recerca espanyola sobre filosofia. La integren els següents grups:

APHIL

APHIL és un màster de filosofia analítica en el qual participen la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Girona.

La nostra feina en aquest projecte a consistit en:

  • Web implementada en Drupal.
  • Bloc de darreres notícies (incloent RSS).
  • Continguts en tres idiomes: català, castellà i anglès.
  • Possibilitats de modificació dels continguts per part de l'equip del màster.

 

Vols classificar la teva documentació automàticament?