mi Mysql Dump

mi Mysql Dump és una llibreria orientada a objectes i compatible amb PHP-4 que permet volcar una base de dades MySQL des de PHP sense haver d'emprar utilitats externes com "mysqldump".

Lamentablement, encara hi ha molts webs que corren en entorns PHP-4. A vegades no disposem d'accés a utilitats per volcar la base de dades. Amb aquesta llibreria podem construir amb facilitat un programa que ho faci i que sigui compatible al 100% amb PHP-4 (i també amb PHP-5).

 

Ús: 

PHP: Cómo hacer backups de MySQL sin mysqldump (tutorial de cómo hacer backups con esta utilidad)

Llicencia d'ús: 

Este software se distribuye bajo la licencia Apache License V2.0

Puc posar un cercador al meu web?