Traducció del francès al castellà i al català

A paraules i bits traduim del francès tant al catellà com al català.

En aquesta combinació tenim una destacable experiència en el camp de la cosmètica, la medicina divulgativa i també la publicitat.

Amb les àrees següents també acumulem experiència:

  • publicitat 
  • articles especialitzats
  • catàlegs
  • revistes i butlletins corporatius
  • divulgació científica
  • novel·la