Lingüística

 • Lexicografia:
  • Redacció de diccionaris monolingües
  • Redacció de diccionaris bilingües
  • Coordinació de redactors
  • Revisió i adaptació de diccionaris monolingües
 • Bases de dades morfològiques
 • Etiquetatge semàntic i sintàctic de corpus
 • Gramàtiques
 • Redacció d'entrades enciclopèdiques