Main customers

Ajuntament de Barcelona

Cabines

Caixa de Sabadell

Caixa Penedès

Cambra de Comerç de Barcelona

Cetriko

Creative Culture

Damm

Ediciones del Bronce

Editorial Claret

Editorial Columna

Editorial Planeta

Editorial ViaMagna

El Periódico de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Larousse

MacMillan Publishers Ltd.

Nespresso

Puig

Q-Go

Semantix

Textalent, SLNE

Thera Centre de Llenguatge i Computació, SL

Universitat de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya